Stypendium im. Piotra Mroczyka

Stypendium na rzecz wiedzy

 

Strona główna
Kapituła ...
Znaczenie ikony
Działalność Fundacji
Laureaci...
Galeria
Darczyńcy ...
Fundusz stypendialny
Kontakt
 

 
 


Fundacja "Zacny Uczynek" wydała z okazji Nagrody "Zacnego Uczynku" A.D. 2009 limitowaną oraz numerowaną serię "cegiełek", z których dochód przeznaczony jest na fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka. "Cegiełki" wydane zostały w nominałach 100, 50, 20 oraz 10 złotych. Można je nabywać w siedzibie Fundacji "Zacny Uczynek" przy Placu 3 Maja 21 w Krasnymstawie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka, zmarłego dwa lata temu ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, został utworzony przez "Fundację "Zacny Uczynek" oraz spółkę Novainvest S.A. (novainvest.com.pl) z Warszawy. Jest wyrazem uznania dla znaczenia w życiu społecznym edukacji i nauki na poziomie uniwersyteckim, a zwłaszcza ich szczególnej roli w zbliżaniu kultur, narodów, w znoszeniu nierówności i podziałów, w umacnianiu dialogu, współpracy i pogłębianiu wiedzy.

Stypendium jest przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, II stopnia lub dla doktorantów na kierunkach dziennikarstwo, politologia, socjologia, filozofia.

Stypendium otrzymali do tej pory studenci doktorant Damian Szacawa i Agnieszka Adamska z UMCS oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego Karol Woźniak i Sławomir Skwark.

Osoby, które chciałyby nabyć "cegiełki" i wspomóc w ten sposób fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka mogą to zrobić wpłacając pieniądze na konto Fundacji z dopiskiem "Stypendium - cegiełka".

Cegiełka zostanie im wysłana na wskazany adres pocztowy.

Konto Fundacji "Zacny uczynek":

44 8200 0008 2001 0015 9984 0001

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 29, 22-300 Krasnystaw

Stypendyści Agnieszka Adamska (UMCS) i Sławomir Skwark (UO) z prezesem Fundacji Romanem Żelaznym