Fundacja Zacny Uczynek

Laureaci

 

Strona główna
Kapituła ...
Znaczenie ikony
Działalność Fundacji
Laureaci...
Galeria
Darczyńcy ...
Fundusz stypendialny
Kontakt
 

 
 

 

Laureaci 2009
 

 
  
Hans-Gert Poettering

 
  
Krystyna Janda
  
Hanna Lis
  
Grażyna Zengteler

 

Koncert
artyści:

Krystyna Prońko

Wykłady "Etyka a pieniądz"

Prof. Jan Krzysztof Bielecki (Premier RP 1991)
Ks. Adam Boniecki (Red. naczelny "Tygodnika Powszechnego")

 

Laureaci 2008
 

  
Kardynał Henryk Gulbinowicz


Janusz Skalski


Krzysztof Kolberger

 

Koncert
artyści:

Giora Feidman & Trio

Wykłady "Etyka i globalizacja"

Dr Andrzej Olechowski (Instytut Spraw Publicznych)
Prof. dr Władysław Stróżewski (Uniwersytet Jagielloński)

 

Laureaci 2007
 

  
Karl Dedecius


Marek Edelman


Anna Popis

 

Koncert
artyści:

Kwartet smyczkowy Filharmonii Narodowej
(Jan Lewtak, Krzysztof  Kowalski, Krzysztof  Szczepański, Angelica Wais)

Wojciech Brodowski - występ promocyjny

Wykłady "Etyka i historia"

Prof. dr Henryk Samsonowicz (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr Karol Modzelewski (Instytut Historii PAN)

 

Laureaci 2006
 

  
Richard von Weizsäcker


Władysław Bartoszewski


Marian Sawa

 

Koncert
artyści:

Anna Maria Staśkiewicz

Wykłady "Etyka i prawo"

Prof. dr Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński)
Dr. hab. Władysław Zuziak (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

 

Laureaci 2005
 

  
Lech Wałęsa


Wiesław Brodowski


Janusz Korczyński

 

Koncert
artyści:

Diana Lewtak - skrzypce
Dr hab. Mariusz Dubaj - fortepian

Wykłady "Etyka i media"

Maciej Iłowiecki
Dr. hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Uniwersytet Opolski)
Dr. hab. Henryk Niemiec ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)