Fundacja Zacny Uczynek

Kapituła i Fundatorzy

 

Strona główna
Kapituła ...
Znaczenie ikony
Działalność Fundacji
Laureaci...
Galeria
Darczyńcy ...
Fundusz stypendialny
Kontakt
 

 
 

 

Fundatorzy Nagrody

Prof. dr Jerzy Buzek
(Premier RP 1997-2001)

Prof. dr Stefan Niesiołowski

Ks. biskup Tadeusz Pieronek

Piotr Mroczyk († 2007)

Dr Czesław Karkowski

Roman Żelazny

Kapituła Nagrody

Lech Wałęsa - Prezydent RP 1990-1995, laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Dr. Richard von Weizsäcker - Prezydent Niemiec 1984-1994

Prof. dr Jerzy Buzek - Premier RP 1997-2001, honorowy przewodniczący kapituły Nagrody Zacnego Uczynku
(w związku z funkcją Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w zawieszeniu do stycznia 2012)

Prof. Władysław Bartoszewski - Były minister spraw zagranicznych RP, odznaczony medalem Yad Washem, minister ds. dialogu międzynarodowego w rządzie Donalda Tuska

Biskup Tadeusz Pieronek - Przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej

Dr Czesław Karkowski - Dyrektor Instytutu Piłsudskiego 1985-1987 w Nowym Yorku, wykładowca Mercy College w Nowym Yorku, b. redaktor naczelny Nowego Dziennika w Nowym Yorku

Prof. dr Stefan Niesiołowski - 2005-2007 Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Senatu RP, wicemarszałek Sejmu 2007-

Prof. dr Andrzej Zoll - prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, b. Rzecznik Praw Obywatelskich

Roman Żelazny - Prezes Zarządu Fundacji „Zacny uczynek”, redaktor Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium, autor licznych wywiadów z osobistościami życia publicznego w Niemczech, m.in. z prezydentem Richardem von Weizsäckerem, Willy Brandtem, Ritą Süssmuth, Otto Grafem Lambsdorffem, sekretarzem generalnym NATO Manfredem Wörnerem, Hildegard Hamm-Brücher, Marin hrabiną Dönhoff

Wiesław Brodowski - Laureat Nagrody „Zacnego uczynku” , prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum”

Janusz Korczyński - Laureat Nagrody „Zacnego uczynku”, wójt Gminy Krasnystaw.

Prof. dr Jerzy Buzek
Honorowy przewodniczący
Kapituły Nagrody „Zacnego Uczynku”

Urodzony w 1940 r. na Śląsku Cieszyńskim. Po studiach na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, gdzie w 1969 r. zdobył stopień doktora nauk technicznych. W 1971 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge. W 1992 r. kierował ogólnopolskim zespołem specjalistów przy opracowywaniu ekspertyzy PAN w dziedzinie ochrony środowiska oraz współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza. Uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a następnie profesora nauk technicznych. Zakładał „Solidarność” w 1980 r. Został wybrany delegatem na l Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności” w 1981 r. i przewodniczył obradom jego drugiej tury. Podczas stanu wojennego był m.in. przedstawicielem Regionu Śląskiego w Tymczasowym Komitecie Koordynacyjnym „S”. 1997-2001 - Prezes Rady Ministrów. 2002-2004 - prorektor d/s Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Od 2004 r. - poseł do Parlamentu Europejskiego. Członek dwóch komisji: Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również członek Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska - Ukraina.
(w zawieszeniu do stycznie 2012 roku)