Fundacja Zacny Uczynek

Działalność Fundacji

 

Strona główna
Kapituła ...
Znaczenie ikony
Działalność Fundacji
Laureaci...
Galeria
Darczyńcy ...
Fundusz stypendialny
Kontakt
 

 
 

 

Fundacja w działaniu

Marzec 2010

Przy współpracy z Gminą Krasnystaw Fundacja zorganizowała seminarium “Języki obce w szkolnictwie podstawowym”. Udział w nim wzięli marszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz. Referaty wygłosili pracownicy naukowi UMCS w Lublinie.

Seminarium było połączone z przekazaniem szkołom podstawowym w powiecie krasnostawskim 1000 płyt z programem English for kid’s do nauki języka angielskiego dla sześcio- i siedmiolatków. Program został opracowany przez byłego posła PO do Parlamentu Europejskiego Stanisława Jałowieckiego oraz współpracujący z nim zespół językoznawców.

Styczeń 2010

W osobie prezesa Romana Żelaznego Fundacja była reprezentowana 21 stycznia na spotkaniu noworocznym u prezydenta Lecha Wałęsy w Pałacu Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich.

Wśród gości znajdowała się m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, byli ministrowie rządów RP oraz najważniejszych agencji rządowych - Andrzej Olechowski, Janusz Onyszkiewicz, Jerzy Osiatyński, Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Milczanowski, Waldemar Dąbrowski, Paweł Moczydłowski; posłowie i senatorowie - Jan Rulewski, Andrzej Celiński, Bogdan Lis; przedstawiciele wielkiego biznesu - Jan Kulczyk, b. minister ds. gospodarki, a dzisiaj przewodnicząca Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Henryka Bochniarz, Robert Gwiazdowski z Polskiej Rady Biznesu.

 IMG_001 

Grudzień 2009

Nagroda "Zacnego Uczynku" A.D. 2009 przyznana

Laureatami Nagrody "Zacnego Uczynku" w roku 2009 zostali aktorka Krystyna Janda, prezenterka TV Hanna Lis, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering oraz zasłużona dla ruchu hospicyjnego w Polsce lekarz onkolog z Poznania dr Grażyna Zengteler.

Wręczenie Nagrody odbyło się 4 grudnia w Hotelu "Bristol" w Warszawie.

Patronami honorowymi uroczystości byli w tym roku marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

W ramach uroczystości wykłady pod hasłem "Pieniądz i etyka" wygłosili b. premier RP Jan Krzysztof Bielecki oraz red. naczelny Tygodnika Powszechnego ks. Adam Boniecki. Z koncertem wystąpiła artystka i wokalistka Krystyna Prońko.

Wyjątki z rekomendacji:

"Krstyna Janda otrzymała Nagrodę ponieważ pokazała, że sztuka, by była wielka, nie musi być zależna od mecenatu państwa; że można pięknie łączyć zawód artysty z działalnością pro publico bono; i że aktorstwo może być wzniosłym aktem duchowym, a zarazem iść w parze z przedsiębiorczością w najlepszym tego słowa znaczeniu".

"Hanna Lis otrzymała Nagrodę "Zacnego Uczynku" ponieważ pokazała, że indywidualna odwaga i uczciwość zawodowa mogą być silniejsze od politycznego nacisku, osobistych ambicji i chęci kariery, i że w dziennikarstwie, w życiu publicznym, a zwłaszcza w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego należą one do najważniejszych".

"Grażyna Zengteler otrzymała Nagrodę, ponieważ pojęciu humanitaryzmu oraz wolontariatu nadała najlepsze i najbardziej szlachetne znaczenie".

"Hans-Gert Poettering otrzymał Nagrodę "Zacnego Uczynku" A.D. 2009, ponieważ jako polityk i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego poświęcił te funkcje służbie na rzecz pokojowego zjednoczenia i współpracy w Europie, przezwyciężając w imię tych wartości różnice narodowe, gospodarcze i kulturowe, czego wyrazem jest m.in. przełamanie historycznych uprzedzeń, pojednanie oraz dalsze zacieśnienie dobrych stosunków między Polską i Niemcami". Prof. Władysław Bartoszewski ujął to we frazę: "Nie byłoby Benedykta XVI bez Jana Pawła II, i nie byłoby przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka bez jego poprzednika na tym stanowisku Hansa-Gerta Poetteringa".

W tym roku Nagroda przyznana została po raz piąty. Jej laureatami byli do tej pory zarówno zwykli obywatele, autorzy "małych cudów", jak też osobistości życia publicznego, m.in. Kardynał Henryk Gulbinowicz, aktor Krzysztof Kolberger, tłumacz i promotor polskiej literatury w Niemczech Karl Dedecius, ostatni dowódca Powstania w Getcie Warszawskim, zmarły niedawno Marek Edelman.

Nagrodą "Zacnego Uczynku zarządza Fundacja "Zacny Uczynek" (www.zacnyuczynek.pl). Orzeka zaś o niej Kapituła, w skład której wchodzą m.in. Lech Wałęsa, b. prezydent Niemiec Richard von Weizsaecker, Władysław Bartoszewski, Stefan Niesiołowski, Bp. Tadeusz Pieronek. Honorowym przewodniczącym był do objęcia funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Od 1 grudnia na zaproszenie Kapituły jej członkiem został Prof. Andrzej Zoll.

Nagroda "Zacnego Uczynku" przyznawana jest za działania bezinteresowne, u podstaw których leży szlachetność, honor, przestrzeganie prawa i godności człowieka. Celem Nagrody, jak również Fundacji"Zacny Uczynek", jest kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie postaw wzorotwórczych opartych na humanizmie, humanitaryzmie, wierze w dobro, nauce Kościoła, demokracji, praworządności.

Laureatami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje życia publicznego, z wyjątkiem instytucji rządowych. Kandydatury należy zgłaszać do 30 września każdego roku do Fundacji "Zacny Uczynek", Plac 3 Maja 21, 22-300 Krasnystaw. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, przy zachowaniu jednakże formy pisemnej.

IMG_0092

Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp,
Marszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk

IMG_0289

Goście honorowi (od lewej): Prof. Władysław Bartoszewski, europoseł Prof. Lena Kolarska-Bobińska, premier RP (1991)
Jan Krzysztof Bielecki, dr Grażyna Zengteler, Hanna Lis, przew. Rady Fundacji Prof. Zdzisław Najder.
Na drugim Planie po prawej prezydent Zamościa Marcin Zamoyski

Napisali organizatorom m.in.:

"Szanowni Państwo

o zacnych ludziach mówi się, że jest w nich prawość, niezłomność, godność - te pojęcia ściśle wiążą się ze sobą. Jest w ludziach zacnych wrażliwość na zło, chorobę, ludzkie słabości, śmierć. Być zacnym oznacza odpowiedzialność w działaniu. Dla laureatów Nagrody "Zacnego Uczynku" te wartości wydają się być drogowskazem.

Z radością i satysfakcją składam serdeczne gratulacje uhonorowanym tegoroczną nagrodą: Pani Krystynie Jandzie, Pani Hannie Lis, Pani Grażynie Zengteler i Panu Hansowi-Gertowi Pötteringowi. Swą postawą przypominacie nam Państwo, że jesteśmy powołani do działania wśród ludzi i dla ludzi, że celem naszej aktywności powinno być to, co nazywamy dobrem powszechnym, a więc i dobrem każdego człowieka.

Proszę pozwolić także na wyraz mojej szczególnej radości z tej racji, że w gronie wyróżnionych znalazł się znakomity przedstawiciel świata polityki - Hans-Gert Pöttering. Cieszę się, że Honorowa Kapituła Nagrody i Rada Fundacji docenia Jego wielkie zaangażowanie w budowanie solidarności narodów w oparciu o prawa, które uznaje godność człowieka i wspieranie polsko-niemieckiego dialogu.

Serdecznie Wszystkich Państwa pozdrawiam. Przedstawicielom Fundacji oraz tym, którzy angażują się w jej działalność serdecznie dziękuję."

Prezes Rady Ministrów
Rzeczpospolitej Polski
Donald Tusk
 

"Szanowni Państwo,

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć...”. Ten piękny werset z wiersza Cypriana Kamila Norwida chciałbym zadedykować laureatom Nagrody “Zacny Uczynek”. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują osoby, które cechuje szczególna wrażliwość na drugiego człowieka oraz na losy kraju.

Nie mogąc wypełnić obowiązku wynikającego ze sprawowania zaszczytnego honorowego patronatu nad tegoroczną edycją, pragnę tą drogą zwrócić się do osób, które swoim zaangażowaniem pozostawiają trwały ślad w ludzkiej pamięci. Dzięki Państwa aktywności, a zarazem głębokiej empatii wiele osób znalazło wsparcie i tak potrzebną pomoc. Nie sposób przy tym przecenić pracy dzisiejszych laureatów na rzecz rozwoju i umocnienia społeczeństwa obywatelskiego, a także szerzenia demokratycznych wartości.

Proszę więc o przyjęcie wyrazów wdzięczności oraz serdecznych życzeń powodzenia w kolejnych podejmowanych przez Państwa działaniach.

Korzystając z wyjątkowej sposobności, życzę wyróżnionym Nagrodą “Zacny Uczynek” A.D. 2009 i dostojnej Kapitule niegasnącej satysfakcji z realizowanych projektów, służących ogółowi społeczeństwa.

Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku."

Bronisław Komorowski

 

"Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia Nagrody "Zacnego Uczynku", która odbędzie się 4 grudnia 2009 r.

Nie mogąc przybyć pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich Uczestników, a nagrodzonym Laureatom proszę łaskawie przekazać wyrazy uznania za zasługi dobrych uczynków oraz serdeczne gratulacje.

Szczególnie jestem wdzięczny Pani dr Zengteler za ofiarną pomoc ludziom cierpiącym i tę niezwykle cenną współpracę w zakładaniu licznych hospicjów.

Fundacji i wszystkim Laureatom życzę serdecznie Bożego błogosławieństwa na każdy dzień."

Stanisław Kardynał Dziwisz

 

"Drogi Panie Przewodniczący Żelazny,
Szanowne Jury,
Szanowni Goście,
Drodzy Przyjaciele,

Z ogromną radością przyjmuję nagrodę „Zacnego uczynku“ i dziękuję bardzo serdecznie jury i fundacji „Zacny uczynek”. Jednocześnie przepraszam za moją nieobecność, lecz niestety inny bardzo ważny termin wymaga mojej obecności w Berlinie.

Szczególnie cieszy mnie uzasadnienie jury do przyznania mi tej zaszczytnej nagrody. W piśmie Przewodniczącego Fundacji, Pana Romana Żelaznego skierowanym do mnie trzydziestego pierwszego sierpnia tego roku jest to tak ujęte: „Dobra współpraca między Polską a Niemcami odgrywała ważną rolę. Pana zasługi są tu nie do pominięcia. Wymagają godnego wyróżnienia.”
Istotnie nie było podczas sprawowania mojego mandatu jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego drugiego kraju, który odwiedzałbym tak często jak Polskę i w którym angażowałem się tak intensywnie w rozwój dobrych stosunków z Niemcami.

Cieszę się, że Polska jest reprezentowana we władzach Parlamentu Europejskiego w osobie mojego następcy, dobrego przyjaciela, Profesora Jerzego Buzka i tym samym znalazła należne jej miejsce w samym sercu Europy.

Polkom i Polakom chciałbym podziękować, że po ogromie cierpień, których doświadczyli w tragicznej historii swojego kraju, nie stracili wiary w europejskich sąsiadów, szczególnie Niemców. To, że dzisiaj jako Niemiec mogę odebrać tę Nagrodę, którą przede mną miał zaszczyt otrzymać jedynie były Prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker, jest wielkim gestem symbolizującym cud pojednania i w imieniu wszystkich Niemców chcę wyrazić swoją wdzięczność.

Oczywiście będę również w przyszłości pracował z pełnym zaangażowaniem na rzecz dobrych stosunków między Polską i Niemcami, porozumienia między narodami i dialogu międzykulturowego.
Fundację „Zacny Uczynek“ chciałbym zachęcić do kontynuowania tego rodzaju inicjatyw, jak przyznawanie tej dorocznej nagrody. Społeczeństwa potrzebują wzorców, aby docenione mogły być zacne czyny i pokazane było, co oznacza, czynienie dobra dla innych, gdyż – powtarzając za niemieckim pisarzem Erichem Kästnerem - „Nie ma niczego dobrego – chyba że się to samemu zrobi.”

Dziękuję Państwu z całego serca."

HANS-GERT PÖTTERING
poseł do Parlamentu Europejskiego,
były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 

Maj 2009

Konferencja w Krasnymstawie

22 maja odbyła się w Krasnymstawie konferencja "Media, idee, wartości w świecie globalnym i lokalnym". Fundacja "Zacny Uczynek" organizowała ją wspólnie z tygodnikiem "Echo Krasnegostawu". Patronami honorowymi konferencji byli Prof. Władysław Bartoszewski oraz marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

W pierwszej części konferencji wykłady na temat wolności i zagrożeń dla mediów, sensu i znaczenia polityki w systemie wartości, funkcjonowania mediów lokalnych przedstawili Prof. dr Barbara Markiewicz (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak (dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego) oraz dr Lidia Pokrzycka (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Prof. dr Zdzisław Najder.

Goście honorowi i uczestnicy konferencji. Od lewej: marszałek Krzysztof Grabczuk, wicewojewoda Henryka Strojnowska,
prorektor UMCS Stanisław Michałowski, senator Lucjan Cichosz, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska,
Janusz Majcherek, Henryk Szlajfer

W części panelowej na temat będący tytułem konferencji dyskutowali Janusz Majcherek (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Henryk Szlajfer (Instytut Nauk Politycznych PAN), Tadeusz Bartoś (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), Krzysztof Burnetko ("Polityka"), Aleksander Łagwiniec (Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, doradca przywódcy opozycji białoruskiej "Ruch dla Wolności" Aleksandra Milinkiewicza). Panel prowadził znany dziennikarz, były wieloletni korespondent "Financial Times" w Polsce Krzysztof Bobiński.

Z koncertem w 5 rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego wystąpiła Patrycja Kaczmarska - córka barda "Solidarności", artysty, dziennikarza Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Gośćmi specjalnymi na konferencji byli Prof. Jerzy Buzek oraz Prof. Lena Kolarska-Bobińska, którzy mówili m.in. na temat wartości oraz znaczenia Polski i wspólnot lokalnych w jednoczącej się Europie.

Jerzy Buzek, marszałek Krzysztof Grabczuk i wicewojewoda Henryka Strojnowska
z młodzieżą i studentami w kuluarach konferencji

Wśród 500-osobowej publiczności zasiadali marszałek Krzysztof Grabczuk, wicewojewoda lubelska Henryka Strojnowska, prorektor UMCS Prof. Stanisław Michałowski, prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz, b. wiceminister sprawiedliwości Marian Cichosz oraz inni znani i cenieni przedstawiciele świata nauki, mediów oraz polityki różnego szczebla.

"Laury i knoty"

Na konferencji odbyło się wręczenie statuetek "Laur 2008", które Fundacja "Zacny Uczynek" i "Echo Krasnegostawu" ufundowały za osiągnięcia w dziedzinie kultury, inicjatyw obywatelskich oraz działań pro publico bono.

"Laur 2008" otrzymała Gmina Izbica za ochronę miejsc pamięci i żydowskiego dziedzictwa kulturowego, jak również za działania na rzecz porozumienia polsko-niemiecko-żydowskiego; Kartonex Sp. z o.o. z Krasnegostawu za "dochowanie najwyższych standardów biznesowych, socjalnych i kulturowych podczas jubileuszowych obchodów 50-lecia firmy"; Powiat Krasnostawski za remont Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie i przywrócenie mu funkcji publicznej".

"Laura 2008" prezesowi Kartonexu Zygmuntowi Kapuścikowi wręczają Jerzy Buzek, Zdzisław Najder i Roman Żelazny

"Knotami" wyróżniono starostę i wicestarostę powiatu krasnostawskiego oraz przekształconą w aferę sprzedaż części dworca PKS w Krasnymstawie.

Napisali organizatorom m.in.:

"Serdecznie dziękuję za zaproszenie, gościnę i mile spędzony czas. Podziwiam Pana i Pańskich współpracowników za pasję, energię i talenty organizacyjne, które pozwoliły zorganizować naprawdę imponującą konferencję, a także za inne dokonania, o których przy tej okazji mogłem się dowiedzieć. Krasnystaw ma szczęście, że jesteście".

Janusz Majcherek

"Miałam nareszcie trochę wolnego czasu i obejrzałam sobie stronę Państwa Fundacji. Muszę powiedzieć, że jestem zbudowana, zarówno składem osobowym, chociaż przede wszystkim zakresem i formami działania. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za możliwość udziału w tak interesującym wydarzeniu intelektualnym, jak konferencja "Media, idee, wartości w świecie globalnym i lokalnym".

Prof. dr Barbara Markiewicz
Uniwersytet Warszawski

"Jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestniczenia w konferencji - była bardzo interesująca. Ogromnie się cieszę, że "zwagarowałam" z posiedzenia komisji PAN-owskiej, by móc przyjechać do Krasnegostawu".

Dr hab. Anna Pajdzińska
Prof. nadzw. UMCS

Grudzień 2008

Jak zwykle, młodzież krasnostawskich szkół - I LO im. Jagiełły i II LO im. Norwida, a także szkół gimnazjalnych z Gminy Krasnystaw - uczestniczyła w ceremonii wręczenia Nagrody "Zacnego uczynku" A.D. 2008 w warszawskim Hotelu Bristol. W tym samym czasie Fundacja umożliwiła uczennicy II LO im. Norwida Marlenie Szymaniak oraz studentowi II roku dziennikarstwa na WSAiP w Lublinie Markowi Szymaniakowi udział w Forum Młodzieży w Gdańsku z okazji obchodów 25-lecia przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. W Forum brali udział m.in. Nobliści - Lech Wałęsa, Dalajlama (Tybet), Szirin Ebadi (Iran), Federick Willem de Klerk (Afryka Południowa), Adolfo Peres Esquivel (Argentyna).

Z okazji 50-lecia Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Fundacja "Zacny Uczynek" przekazała tej zasłużonej i bogatej w zbiory placówce cenny dar - grafikę wybitnego grafika z XVIII wieku Daniela Chodowieckiego. Obraz przekazał dyrektorowi Muzeum Władysławowi Fedorowiczowi prezes Fundacji Roman Żelazny podczas jubileuszowej uroczystości. "Muzeum jest depozytem historii. W nim składamy to, co najlepsze. To także kotwica pamięci i tożsamości na bezmiernym oceanie czasu. Żeby depozyt był jak najbogatszy i żeby statek pamięci i tożsamości nie zatonął w otchłani oceanu potrzebna jest nasza wola oraz aktywność. Niech ta rycina będzie ozdobą Muzeum, niech oglądają ją zwiedzający, których oby było jak najwięcej, i niech przypomina, że pamiętaliśmy o depozycie i kotwicy" - dedykował prezes "złotemu" jubilatowi.

 P1010002 

Wrzesień 2008

Fundacja "Zacny uczynek" zawarła umowę stypendialną z Uniwersytetem Opolskim. To druga taka umowa po zawartej w sierpniu 2008 z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Umowę, która umożliwia studentom politologii, dziennikarstwa, filozofii i stosunków międzynarodowych tej uczelni korzystać ze Stypednium im. Piotra Mroczyka podpisali prezes Fundacji Roman Żelazny oraz Rektor UO Prof. dr hab. Krystyna Czaja.

Sierpień 2008

1 sierpnia prezes Fundacji "Zacny uczynek" Roman Żelazny oraz Prof. Anna Pajdzińska - prorektor ds. kształcenia UMCS - podpisali umowę, która pozwoli studentom oraz doktorantom tej uczelni otrzymywać ufundowane przez Fundację Stypendium im. Piotra Mroczyka.

U podstaw utworzenia stypednium leży uznanie przez Fundację znaczenia edukacji i nauki na poziomie uniwersyteckim w życiu społecznym, ich szczególnej roli w zbliżaniu kultur, narodów, znoszeniu nierówności i podziałów, umacnianiu dialogu i współpracy oraz pogłębianiu wiedzy.

Stypendium będzie też służyć upamiętnieniu wkładu zmarłego w 2007 roku Piotra Mroczyka na rzecz "Solidarności" Radia i TV w latach 1980-1981,a następnie Polski niepodległej i demokratycznej, gdy przebywał on w USA w latach 80/90-tych, pracując w "Głosie Ameryki", kierując Fundacją "Solidarności" w Waszyngtonie oraz jako dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium w latach 1989-1994.

Stypendium będzie przyznawane studentom ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich, studiów II stopnia, lub doktorantowi na okres jednego roku z możliwością prolongaty na rok następny. Korzystać z niego będą mogli studenci studiów w zakresie dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych i filozofii.

Dalszych informacji na ten temat można zasięgać stronie UMCS www. umcs.lublin.pl bądź bezpośrednio w sekretariacie uczelni.

Fundacja zwraca zarazem uwagę, że donatorzy instytucjonalni i indywidualni, którzy chcieliby wesprzeć tę formę jej działalności, mogą wpłacać pieniądze na konto nr 44 8200 0008 2001 0015 9984 0001 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie, z dopiskiem "Stypendium".

Prezes Fundacji „Zacny uczynek” Roman Żelazny podpisuje umowę oraz regulamin Stypendium im. Piotra Mroczyka.
Na podpis czeka Prof. nadzw. Anna Pajdzińska - Prorektor UMCS ds. kształcenia

Maj 2008

Fundacja utworzyła Stypendium im. Piotra Mroczyka. Otrzymywać je będą co roku doktoranci oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich na dziennikarstwie, politologii, stosunkach międzynarodowych bądź filozofii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Opolskiego.

Celem Stypendium jest umacnianie idei wolności prasy jako fundamentu demokracji, zdobycie wiedzy i przygotowanie zawodowe dla osób studiujących dziennikarstwo bądź prowadzących badania naukowe w tej dziedzinie oraz pokrewnych dziedzinach humanistycznych.

Stypendium służyć będzie też upamiętnieniu zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz przewodniczącego Rady Fundacji "Zacny uczynek" Piotra Mroczyka.

Partnerem Fundacji w realizacji tego przedsięwzięcia jest Tele B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pełnomocnikiem firmy jest Marek Stachura.

Marzec 2008

10 marca na zaproszenie rektora Uniwersytetu Opolskiego Prof. dr Stanisława Nicieji prezes Fundacji wziął udział w uroczystym wręczeniu doktoratów honoris causa wybitnym autorytetom naukowym i społecznym - profesor Dorocie Simonides i profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu.

Listopad 2007

Z inicjatywy Fundacji oraz przy decydującej pomocy organizacyjnej i finansowej europosła z Lublina Prof. Zbigniewa Zaleskiego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na tygodniowy pobyt wyjeżdża trójka uczniów I LO im. Władysława Jagiełły - Ola Chorągiewicz, Witek Chodor i Ewa Staszak. Wyjazd jest premią za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne. Inicjatywę Fundacji "Zacny uczynek" wspomaga też europoseł z Opola Stanisław Jałowiecki.

Październik 2007

3 października prezes Roman Żelazny reprezentował Fundację na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim. Z tej okazji odbył się również wykład inauguracyjny im. Bolesława Wierzbiańskiego, ufundowanego na tej uczelni przez International Commite of Journalism w Nowym Yorku. Wygłosił go Prof. Władysław Bartoszewski. Tytuł: "Refleksje świadka 20 wieku".

Kwiecień 2007

Prezes Fundacji wziął udział w uroczystym otwarciu Colegium Civitas im. Bolesława Wierzbiańskiego na Uniwersytecie Opolskim. W budynku mieszczą się fakultety - filozoficzny, socjologiczny, politologiczny i stosunków międzynarodowych. Z tej okazji zasiadał również, obok z-cy red. naczelnego "Gazety wyborczej" Piotra Stasińskiego, red. naczelnego "Nowego Dziennika" w Nowym Yorku dr Czesława Karkowskiego, wykładowcy w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, publicysty i komentatora Janusza Majcherka, Macieja Wierzyńskiego z TVN24, w panelu dyskusyjnym "Wolne media solą demokracji".

Luty 2007

"Kraków księdza Jana Twardowskiego" - to była nagroda Fundacji "Zacny uczynek" oraz tygodnika "Echo Krasnegostawu" dla laureatek Powiatowego Konkursu poezji ks. Jana Twardowskiego w Krasnymstawie. Dwie uczennice I LO im. Władysława Jagiełły, Elżbieta Wrona i Edyta Rudnik, wraz z nauczycielską tej szkoły Anną Kowalską, wyjechały na wycieczkę do Krakowa, gdzie spotkały się ze świadkami życia oraz drogi twórczej księdza Jana - biskupem Tadeuszem Pieronkiem i red. naczelnym "Tygodnika Powszechnego" ks. Adamem Bonieckim. W ramach nagrody zwiedzały też tradycyjną krakowską restaurację "Wierzynek", gdzie zostały podjęte wykwintnym obiadem.

Elżbiecie i Edycie zaimponowała wizyta w rezydencji ks. biskupa Tadeusza Pieronka na Wawelu.
Ale jeszcze większe, jak przyznały, wrażenie zrobiła na nich intelektualna wielkość gospodarza

Lipiec 2006

Fundacja przystępuje wraz z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie do Akcji "Ratujemy fortepian Steinway'a". Porozumienie w tej sprawie podpisują prezes Roman Żelazny i dyrektor Muzeum Władysław Fedorowicz.

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
oraz
Fundacja "Zacny uczynek"
ogłaszają

Apel

do mieszkańców Miasta i społeczności Powiatu

Ratujmy wspólnie bezcenne dobro jakim jest

Fortepian Steinwaya

Fortepian spoczywa zupełnie zdewastowany w Muzeum Regionalnym od lat. Naszym obowiązkiem i zadaniem jest przywrócenie mu świetności. Instrument, będący jednym z najwspanialszych osiągnięć rzemiosła artystycznego, ozdoba największych festiwali i sal koncertowych świata, a przy tym zabytek bezcennej wartości, niechaj służy mieszkańcom krasnostawskiej Małej Ojczyzny. Niech grają na nim wielcy mistrzowie muzyki. Niech uczą się na nim i rozwijają dzięki niemu swój talent młodzi naśladowcy Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Artura Rubinsteina, Haliny Czerny-Stefańskiej, Krystiana Zimmermana, Rafała Blechacza.Niech będzie on dumą całej krasnostawskiej społeczności! Niech dostarcza jej radości i wielkich muzycznych przeżyć!

Pomożemy akcji wpłacając pieniądze na konto Fundacji "Zacny uczynek" numer:

44 8200 0008 2001 0015 9984 0001
w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.

Jako tytuł wpłaty należy podać "Fortepian"

Pamiętajmy, pomóc może każda złotówka. Wszyscy donatorzy zostaną wpisani do Księgi Donatorów. Donatorzy, którzy ofiarują sumę 100-499 złotych otrzymają Srebrną Plakietkę Donatora. Suma 500 - 999 złotych honorowana jest Złotą Plakietką Donatora. Za 1000 i więcej złotych donator otrzyma cenną statuetkę, zaprojektowaną specjalnie z tej okazji. Plakietki i statuetka będą zawierały imię i nazwisko donatora.

Fundacja "Zacny uczynek" ma osobowość prawną. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000257683. Jej statutowym celem jest m.in. ochrona oraz ratowanie zabytków kultury.

Akcja odbywa się w porozumieniu z Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Przeprowadzenie kapitalnego remontu fortepianu zleca i nadzoruje dyrektor Muzeum Władysław Fedorowicz. Konsultantem merytorycznym przedsięwzięcia jest muzyk, kompozytor, laureat honorowej nagrody Miasta Krasnegostawu "Złote karpie". Patronat medialny sprawuje "Echo Krasnegostawu".

Komitet Honorowy Akcji Społecznej "Ratujmy fortepian Steinwaya"

Wanda Wiłkomirska - światowej sławy skrzypaczka
Lucjan Cichosz - Senator RP
Jerzy Babiarz - wójt Gminy Izbica
Wiesław Brodowski - radny Sejmiku Wojewódzkiego
Mariusz Dubaj - pracownik naukowy UMCS
Andrzej Jakubiec - burmistrz Krasnegostwu
Janusz Korczyński - wójt Gminy Krasnystaw
Zygmunt Kapuścik - prezes "Kartonex" Sp. z o.o.
Stefan Mysłowski - prezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
Dorota Sawa-Niećko - dyr. regionalna LFR
Henryk Żebrowski - przedsiębiorca

Komitet ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić jeszcze dalsze osoby.

Losy krasnostawskiego Steinwaya
Władysław Fedorowicz -
dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

Czy fortepian, na którym koncertowała Halina Czemy-Stefańska, Lidia Grychtołówna i Józef Stempel będzie jeszcze instrumentem muzycznym czy tylko zabytkowym pudłem? Fortepian Steinway D Nr 80.381 został zbudowany na przełomie 1893 i 1894 roku w fabryce Steinway & Sons w Hamburgu. Jego nabywcą był p. Ethner Wolff z miejscowości Harsza. Został on kupiony bezpośrednio w fabryce 22 maja 1894 r. Dalsze losy instrumentu nie są znane. Do 1944 czy 1945 roku, kiedy to trafił on do Krasnegostawu. Istnieją dwie różne informacje. Jedna mówi, że fortepian przywieziono z nieznanego dworu w powiecie krasnostawskim. Druga wiąże instrument z przewozem przez miasto wojennych zdobyczy radzieckich i pozostawieniem go tutaj na interwencję ówczesnego starosty oraz kierownika Wydziału Kultury p. Marii Gładkowskiej. Do lat osiemdziesiątych XX wieku zdobił Powiatowy Dom Kultury. Podjęta próba remontu przyniosła katastrofalne skutki. W 1990 roku zdewastowany fortepian koncertowy Steinway D trafił do zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, gdzie miał być perłą w odnowionym refektarzu. Koszt kapitalnego remontu szacowany na około 100 tys. złotych przerósł możliwości Muzeum. Próba zgromadzenia funduszy w 1997-1998 r. zawiodła. W regionie tylko Filharmonia Lubelska posiada podobny instrument. Czy Krasnystaw stać na przywrócenie świetności koncertowego Steinwaya? Wierzę, że tak będzie. Jako krasnostawianin, człowiek oddany muzealnictwu już od 40 lat, miłośnik muzealnictwa oraz dyrektor placówki, której podstawowym zadaniem jest troska o dobra kultury, chciałbym dożyć chwili, gdy ten wspaniały fortepian znów "przemówi".

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Władysław Fedorowicz
oraz prezes Fundacji "Zacny Uczynek" Roman Żelazny
podpisują porozumienie o ratowaniu Steinway'a

Fortepian-legenda
Dr hab. Mariusz Dubaj -
muzyk, kompozytor, wykładowca UMCS

Chciałbym gorąco pogratulować i podziękować Panu Prezesowi Romanowi Żelaznemu, Panu Dyrektorowi Władysławowi Fedorowiczowi oraz Fundacji „Zacny uczynek” za aktywne włączenie się w planowaną renowację fortepianu koncertowego marki Steinway.
Fortepian ten przekazany został w roku 1990 w zdewastowanej postaci przez Krasnostawski Dom Kultury do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
Krasnostawski fortepian Steinwaya, pochodzący z czasów legendarnego pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), jest mi dobrze znany. W latach mojej nauki w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie miałem możliwość na nim ćwiczyć i koncertować.
Na instrumencie tym wielokrotnie koncertowali znakomici pianiści, chwaląc jego walory. Szczególnie utkwił mi w pamięci niezwykle ambitny repertuarowo i fenomenalnie wykonany recital Haliny Czerny-Stefańskiej, grany w drugiej połowie lat 70-tych. Jak mi wiadomo, artystka bardzo dobrze wyrażała się o krasnostawskim instrumencie. Warto dodać, że na jej prywatnym fortepianie koncertował w krakowskiej filharmonii w 1955 roku legendarny włoski pianista, Arturo Benedetti Michelangeli.
Dwukrotnie fortepian miał szanse doczekać się remontu kapitalnego. Pierwszy raz miało to miejsce w końcu lat 80-tych w lubelskiej firmie Leonarda Bednarskiego. Fachowiec był jednak bardziej zainteresowany odkupieniem fortepianu, niż wykonaniem jego remontu na potrzeby Krasnegostawu. Drugą szansę pokrzyżowała zmiana struktury administracyjnej kraju w końcu lat 90-tych oraz wynikające stąd komplikacje związane z finansowaniem. Do podjęcia przedsięwzięcia przymierzała się wówczas wyspecjalizowana firma SAP z Kalisza.
Miejmy nadzieję, że trzecia próba dokonania remontu kapitalnego cennego amerykańskiego fortepianu koncertowego tym razem zakończy się sukcesem.

Czerwiec 2006

"Śladami Norwida w Paryżu" - tę nagrodę dla najmłodszego laureata Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie ufundowała Fundacja "Zacny uczynek" wraz z tygodnikiem "Echo Krasnegostawu". Nagroda obejmowała 3-dniowy pobyt w stolicy Francji z osobą towarzyszącą, połączony ze zwiedzaniem miejsc szczególnie związanych z Norwidem. Laureatką była 17-letnia Ewelina Zając z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce (pow. krasnostawski).

Listopad 2006

Prezes Fundacji i wydawca "Echa Krasnegostawu" uczestniczył w 2-dniowej konferencji "Wojna w mediach. Czy polskie media przegrają walkę o niezależność" na Uniwersytecie Opolskim. Wziął udział w najważniejszym punkcie konferencji - dyskusji panelowej, obok przew. SDP Krystyny Mokrosińskiej, Macieja Iłowieckiego, Kamila Durczoka, Piotra Mroczyka, Macieja Wierzyńskiego, Janusza Majcherka.